Regler

lagbok

Vi har satt upp en del regler och bestämmelser som ALLA spelare på servern måste följa, detta gäller även dig som innehar vår donationsrank “Elit”.

 • Rasism, sexuella anspelningar och kränkning är STARKT förbjudet, och bestraffas direkt!
 • Reklam är EJ tillåtet! T.ex. youtube-kanal eller IP till annan minecraft-server.
 • Du skall uppträda trevligt och respektera andra spelare, samt respektera Admins/Mods beslut.
 • Det är tillåtet att använda sig utav svordomar, så länge du inte använder svordomar riktat mot någon annan spelare, Onödigt/extremt användande av svordomar är ej tillåtet.
 • Servern är en neutral plats, både politiskt och religiöst, Därför får man inte göra anspelningar på politik eller religion.
 • Du är själv ansvarig över ditt Minecraftkonto. Lånar du ut ditt konto så är du ansvarig över vad som händer med kontot, du kan därför inte komma och säga t.ex. "Men min bror lånade mitt konto, måste varit han som använt xray
 • Tjat om ranker är EJ tillåtet, dvs du får ej fråga om att bli Mod/Admin/Elit.
 • Sunt förnuft kommer du långt med! Ha även i åtanke att det finns spelare som är under 10 år på servern, Så uppträd alltid på bästa sätt!
 • Så kallade "AFK-Maskiner" är EJ tillåtna
 • X-ray och andra typer av fusk är EJ tillåtet och bestraffas direkt.
 • Glitchar och buggar får INTE utnyttjas, skriv på forumet om du upptäcker något. Blir du påkommen att utnyttja en bugg/glitch blir du bestraffad direkt.
 • Maskiner/Farmer som kan orsaka lagg på servern är EJ tillåtna
 • Bans diskuteras INTE i chatten, det ska tas på forumet.
 • All typ av griefing(förstörelse) är förbjudet, Detta gäller överallt. Om du av misstag skulle åstadkomma grief, kontakta en Admin/Mod så snabbt som möjligt, alternativt skapa en tråd med nödvändig information på forumet.
 • Även fast det är möjligt så är grief i "vildmarken" ej tillåtet
 • Att även låsa in/bygga för någon annans bygge räknas som grief
 • Om du har låst upp din kista(För alla eller enskilda spelare) kan du inte anmäla stöld. Har du låst upp kistan får du själv ansvara för det som eventuellt blir stulet.
 • Att placera ut t.ex. dörrar/skyltar som blir låsta är ej tillåtet att sätta upp vid andras byggen utan tillåtelse.
 • Det är tillåtet att bygga och riva i Vildmarken
 • Det är INTE tillåtet att bygga eller riva inom 10 chunks till närmaste stad.(1 chunk = 16x16 block)